Images-loading

Part 2 Everyday English


Part 2: EVERYDAY ENGLISH (Günlük İngilizce)

Read each question and the choices below it.

Then choose the answer that best completes the sentence.

Fill in the corresponding circle on your Answer Sheet.

 

Everyday English bölümünde 24 adet soru bulunmaktadır.

Cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılması gereken

doğru seçeneği cevap şıklarından seçerek işaretleyiniz.
Developed by ARI Soft.