Images-loading

Part 4 Reading


Part 4: READING (Okuma - Anlama)

Read each question and the choices below it.

Then choose the answer that best completes the sentence.

Fill in the corresponding circle on your Answer Sheet.

 

Reading bölümünde 15 adet soru bulunmaktadır.

Cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılması gereken

doğru seçeneği cevap şıklarından seçerek işaretleyiniz.
Developed by ARI Soft.